Přeskočit na obsah

OP JAK — Výzva č. 02–22-003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských výchovných a ubytovacích zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 30. 05. 2022 do 30. 11. 2022 ve 14:00:00.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba vykonávající činnost střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy, zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení, která má ve školním roce, v němž žádost o podporu podává, minimálně jednoho žáka/studenta;
 • právnická osoba vykonávající činnost školského výchovného a ubytovacího zařízení – domova mládeže a internátu, zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení, která má ve školním roce, v němž žádost o podporu podává, minimálně jedno dítě/žáka/studenta.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporované aktivity jsou rozděleny podle jednotlivých druhů škol/školských zařízení – oprávněných žadatelů do následujících tematických bloků: 
  • Personální podpora;
  • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání;
  • Podpora inovativního vzdělávání dětí, žáků a studentů v SŠ/VOŠ/DM/INT1;
  • Spolupráce s rodiči žáků SŠ a veřejností.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy 2 000 000 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 100 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 
  • Pro SŠ a VOŠ: 400 000 Kč pro subjekt + (počet žáků/studentů školy v denním studiu x 4 000 Kč a/nebo počet žáků/studentů školy v ostatních formách studia x 1 000 Kč) + (počet dětí/žáků/studentů ve školském výchovném a ubytovacím zařízení x 2 500 Kč8).
  • Pro DM a INT 9: 250 000 Kč pro subjekt + (počet dětí/žáků/studentů x 2 500 Kč).
 • Spolufinancování projektu ze strany žadatele není vyžadováno, projekt je ze 100 % hrazen z dotace/podpory.

Specifika a omezení:

 • Minimální / Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 
  • Minimální délka: 24 měsíců.
  • Maximální délka: 36 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru