Přeskočit na obsah

OP JAK — Výzva č. 02–22-007 Technická pomoc – ESF+

Cílem výzvy je zajištění aktivit pro podporu implementační struktury OP JAK. Je nezbytné zajistit dostatečnou administrativní kapacitu pro efektivní administraci OP JAK. Dále je nutné zajistit externí služby a aktivity zaměřené na informovanost, publicitu a absorpční kapacitu, které vytváří komplexní a jednotný systém informování veřejnosti o OP JAK a společně s vytvořenými nástroji zajišťují a vhodnými opatřeními zvyšují absorpční kapacitu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. 8. 2022 do 29. 6. 2029.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem je organizační složka státu – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivita 1. Zajištění činností souvisejících s funkcí Řídicího orgánu OP JAK a dále s ukončováním a uzavíráním předchozích programových období a přípravou navazujícího programového období.
 • Cílem výzvy Technická pomoc – ESF+ je zajištění aktivit pro podporu implementační struktury Operačního programu Jan Amos Komenský. Je nezbytné zajistit administrativní kapacitu pro efektivní administraci OP JAK. Dále je nutné zajistit externí služby a aktivity zaměřené na informovanost, publicitu a absorpční kapacitu, které vytváří komplexní a jednotný systém informování veřejnosti o OP JAK a společně s vytvořenými nástroji zajišťují a vhodnými opatřeními zvyšují absorpční kapacitu.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy 1 500 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 1 500 000 000 Kč.
 • Spolufinancování projektu ze strany žadatele není vyžadováno, projekt je ze 100 % hrazen z podpory.

Specifika a omezení:

 • Minimální / Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat:
  • Minimální délka: 6 měsíců.
  • Maximální délka: 96 měsíců.
 • Podporu nelze poskytnout, pokud byl projekt fyzicky ukončen nebo plně proveden dříve, než žadatel předloží žádost o podporu, a to bez ohledu na to, zda žadatel provedl všechny související platby či nikoli.
 • Přípustným místem realizace je území České republiky, vybrané aktivity projektu mohou být realizovány i mimo území České republiky, a to na území EU i mimo území EU.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru