Přeskočit na obsah

OP JAK — Výzva č. 02–23-014 Open Science I

Cílem výzvy je podpořit implementaci iniciativy European Open Science Cloud v ČR v souladu s koncepčním dokumentem „Architektura implementace EOSC v ČR“ . Konkrétně výzva podporuje vybudování distribuované Národní repozitářové platformy jako klíčového stavebního prvku Národní datové infrastruktury, která vytvoří základní prostředí v ČR pro správu výzkumných dat, jejich ukládání, sdílení a práci s nimi v souladu s principy FAIR tak, aby byla vyhledatelná, dostupná, interoperabilní a znovu využitelná.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 2. 1. 2024 v 12:00:00.

Příjemci podpory:

 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01) a zároveň,
 • zájmové sdružení právnických osob a zároveň,
 • vzhledem k věcnému zaměření výzvy národně pověřená organizace, která z pověření MŠMT zprostředkovává oficiální stanovisko ČR v EOSC Association na evropské rovni koordinace a implementace iniciativy EOSC v EU.

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivita č. 1 Řízení projektu.
 • Aktivita č. 2 Vybudování Národní repozitářové platformy (NRP):
 • Cílem aktivity je navrhnout architekturu a následně vybudovat a zajistit služby heterogenní distribuované technologické platformy, která bude základem budované NDI ČR, jež vytvoří základní prostředí pro správu, ukládání, sdílení a práci s výzkumnými daty v souladu s principy FAIR tak, aby byla vyhledatelná, dostupná, interoperabilní a znovu využitelná. Součástí bude i automatizované prostředí pro tvorbu, správu a využití Data management plánů. Pilotním provozem NRP dojde k ověření funkčnosti navrženého řešení NRP.
 • Aktivita č. 3 Školení a osvěta v oblasti funkcionalit a služeb NRP:
 • Cílem aktivity je poskytnout podporu získávání a prohlubování znalostí a dovedností potřebných pro správu vědeckých dat v rámci NRP/NDI všem relevantním skupinám. Jsou to zaměstnanci na pracovních pozicích datových odborníků (např. data steward, data curator), stejně jako výzkumní pracovníci (včetně studentů, zejména na doktorské, případně magisterské úrovni) a technickohospodářští zaměstnanci institucí projektového partnerství, stejně jako analogičtí zaměstnanci institucí mimo projektové partnerství. Cílem školení i dalšího vzdělávání je podpora zapojení do NRP a využití jejích služeb. Povinnou součástí aktivity bude příprava školicích materiálů pro efektivní využití NRP a jejich služeb.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy 1 300 000 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: Není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 1 300 000 000 Kč.
 • V případě, že je žadatelem projektu veřejná výzkumná organizace, je spolufinancování vyžadováno min. ve výši 5 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Minimální / Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat:
  • Minimální délka: 36 měsíců.
  • Maximální délka: 71 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 31. 12. 2028.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru