Přeskočit na obsah

OP JAK — Výzva č. 02 — 23 — 022 ESF+ výzva pro VŠ

Cílem výzvy je podpořit vysoké školy v rozvoji dovedností a kompetencí jejich pracovníků, podpořit studenty a studenty se specifickými potřebami pomocí vhodných intervencí, které povedou ke snížení studijní neúspěšnosti a zvýšení kvality studia či internacionalizace.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 14. 9. 2023, od 10:00 do 4. 4. 2024 ve 14:00, nebo do vyčerpání alokace.
  • První uzávěrka bude 30. 9. 2023, další uzávěrky budou vždy poslední den každého následujícího měsíce až do 31. 1. 2024. Počínaje 1. 2. 2024 budou žádosti o podporu přijímány průběžně, a to až do data ukončení příjmu žádostí o podporu (4. 4. 2024).

Příjemci podpory:

 • Vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů:
  • veřejné vysoké školy;
  • státní vysoké školy;
  • soukromé vysoké školy (obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným aj.).

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivita 1. Řízení projektu.
 • Aktivita 2. Školení pracovníků.
 • Aktivita 3. Práce se studenty.
 • Aktivita 4. Strategické řízení instituce.
 • Volná Aktivita 5. Tvorba a rozvoj studijních programů.
 • Volná Aktivita 6. Internacionalizace studia.
 • Volná Aktivita 7. Podpora zájemců o studium.
 • Volná Aktivita 8. Podpora studentů se specifickými potřebami.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy 2 500 000 000 Kč.
 • Indikativní rozdělení alokace výzvy činí:
  • EU podíl: 1 918 375 000 Kč,
  • SR podíl: 459 625 000 Kč,
  • vlastní podíl: 122 000 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: Není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je stanoven dle jednotlivých VŠ.
 • Spolufinancování je vyžadováno min. ve výši 0 %, nebo min. ve výši 5 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro zahájení fyzické realizace projektu: 1. 7. 2025.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2028.
 • Žadatel může požádat o podporu pouze jednoho projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru