Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

OP PIK – 41. výzva – ITI-Ostrava – SC 1.2 – Služby infrastruktury

consulting-3031678__340
Share Button

Dotace na výstavbu nové sdílené inovační infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 21. 5. 2020, 00:00 h. do 15. 9. 2020; 24:00 h.

Příjemci podpory:

 • Podnik, který je vlastníkem/provozovatelem inovační infrastruktury (vědeckotechnického parku, inovačního centra nebo podnikatelského inkubátoru), a ve svých stanovách má explicitně zakotveno, že byla zřízena za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií do hospodářské praxe daného regionu s důrazem na progresivní (high-tech) technologie.
 • Municipalita.
 • Výzkumná organizace nebo výzkumná infrastruktura.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty.

Forma a výše podpory:

 • Minimální a maximální výše dotace:
  • a) 1 – 30 mil. Kč dotace v případě projektů neobsahujících stavební práce.
  • b) 5 – 250 mil. Kč dotace v případě projektů obsahujících stavební práce.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 75 %.
  • Státní rozpočet – 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. září 2023, nerozhodne-li poskytovatel podpory jinak.
 • Rozšiřovaná či nově budovaná inovační infrastruktura musí splňovat definici výzkumné infrastruktury podle bodu 15 ff) Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>