Přeskočit na obsah

OP PIK — I. výzva Spolupráce — klastry ITI Olomouc — kolektivní výzkum

Dotace na rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena 17. 12. 2018 — 6. 12. 2019.

Příjemci podpory:

 • Malé a střední podniky, sdružení podnikatelů spolu s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivita a) Kolektivní výzkum: 
  • Projekty musí splňovat podmínky stanovené v definici kolektivního a předkonkurenčního výzkumu. Žadatel u každého návrhu projektu musí doložit alespoň 3 potenciální uživatele výsledků projektu (malé a střední podniky)1 , kteří sestaví tzv. uživatelský výbor, který dohlíží na průběh realizace projektu a může korigovat směr výzkumu s ohledem na využitelnost výsledků. Projekty musí být řešeny ve spolupráci s výzkumnými a vývojovými pracovišti2 formou zadání smluvního výzkumu.
 • Aktivita b) Sdílená infrastruktura: 
  • Založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.
 • Aktivita c) Internacionalizace klastru: 
  • Navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru, zapojování se do přeshraničních sítí excelentních klastrů (s důrazem na budoucí výzvy a klíčové technologie), koordinovaný přístup na třetí trhy, apod.
 • Aktivita d) Rozvoj klastrové organizace: 
  • Aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho řízení, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí, marketing, networking, apod.

Forma a výše podpory:

 • Aktivita a):
  • 45% ze způsobilých výdajů pro malé podniky a 35% ze způsobilých výdajů pro střední podniky pro kategorii experimentální vývoj.
  • 70% ze způsobilých výdajů pro malé podniky a 60% ze způsobilých výdajů pro střední podniky pro kategorii průmyslový výzkum.
 • Aktivita b), c) a d): 
  • 50% ze způsobilých výdajů.
 • Min. absolutní dotace pro jeden projekt: 500 000 Kč.
 • Max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci aktivity a): 
  • 40 000 000 Kč pro excelentní klastry/ na 1 podprojekt max. 15 000 000 Kč.
  • 20 000 000 Kč pro rozvinuté klastry/ na 1 podprojekt max. 10 000 000 Kč.
 • Max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci aktivity b): 
  • 15 000 000 Kč pro excelentní klastry/ 10 000 000 Kč pro rozvinuté klastry.
 • Max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci aktivity c) a d): 
  • 5 000 000 Kč pro excelentní klastry/ 4 000 000 pro rozvinuté klastry/3 000 000 pro nezralé klastry.
  • 5 000 000 Kč pro excelentní klastry/ 4 000 000 pro rozvinuté klastry/3 000 000 pro nezralé klastry.

Specifika a omezení:

 • Pro Výzvu programu podpory „Spolupráce — Klastry“ není křížové financování relevantní.
 • Cílové území: Území ITI Olomoucké aglomerace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru