Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

OP PIK – ICT a sdílené služby V. Výzva – Digitální podnik

monitor-2728120__340
Share Button

Dotace na zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků působících na českých trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou zajistit zásadní změnu celkového výrobního postupu, založení nové provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny nebo kombinací výše uvedených aktivit prostřednictvím podpory automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 9. 2021, 9:00 hod. do 15. 11. 2021, 23:59 hod.

Příjemci podpory:

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpořeny budou takové aktivity, jejichž hlavní náplní musí být investice nebo pořízení ICT produktů a služeb (např. investice do SW, HW a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících anebo využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb včetně služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci včetně provázaných procesů), které se klasifikují jako „počáteční investice“ a tedy související se zásadní změnou výrobního postupu, založení nové provozovny, rozšířením kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny nebo kombinací těchto kategorií.
  • 1. Podpora digitální transformace firmy.
  • 2. Logistické a skladové technologie.
  • 3. Vnitropodniková konektivita.
  • 4. Kybernetická bezpečnost.
  • 5. Kancelářské aplikace a jednoduché (základní) účetní programy, nebo aplikace pro daňovou evidenci, tedy podnikový informační systém s omezenou funkcionalitou je možno pořídit za cenu, která bude v souhrnu tvořit max. 10 % z celkových způsobilých výdajů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 10 000 000 Kč.
 • Míra podpory je maximálně 70 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Příjemce je povinen poskytnout finanční příspěvek ve výši minimálně 25 % způsobilých nákladů, buď z vlastních zdrojů, nebo prostřednictvím externího financování, a to ve formě, která neobsahuje žádnou veřejnou podporu.

Specifika a omezení:

 • Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS II Praha.
 • Podpora bude poskytnuta v souladu s „Pravidly spolufinancování Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014–2020“ a bude proplácena zpětně po ukončení projektu za předpokladu splnění podmínek Rozhodnutí na základě dokladů předložených příjemcem v žádosti o platbu. Předpokladem je počáteční plné předfinancování výdajů projektu z vlastních zdrojů příjemce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>