Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

OP PIK – II. Výzva Nemovitosti – ITI Hradec-Pardubice

ruins-2193246__340
Share Button

Cílem programu Nemovitosti je usnadňovat malým a středním podnikatelům modernizaci zastaralých a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání na cílovém území.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. 5. 2019, 10:00 do 14. 5. 2020, 10:00.
 • Upozornění pro žadatele: dle rozhodnutí MPO se termín pro příjem žádostí o podporu prodlužuje do 31. 5. 2020.

Příjemci podpory:

Typy podporovaných aktivit:

 • Rekonstrukce objektu – realizací dojde k rekonstrukci technicky (nikoliv výhradně dispozičně) nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 50 000 000 Kč.
 • Míra podpory:
  • malý podnik 45 %,
  • střední podnik 35 %.
 • Rekonstrukce objektu - Velikost plochy min. 500 m2 podlahové plochy po realizaci Projektu.
 • Maximální výše dotace na jednotku:
  • 1 500 Kč/m3 obestavěného prostoru – pokud bude po realizaci projektu průměrná světlá výška místností objektu nad 6 m (včetně).
  • 3 000 Kč/m3 obestavěného prostoru – pokud bude po realizaci projektu průměrná světlá výška místností objektu pod 6 m.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2022.
  • Prodloužení - Nejzazším termínem pro ukončení realizace projektu je nově datum 31. 1. 2023.
 • Investice musí být v přijímající oblasti zachována po dokončení investice po dobu alespoň 5 let.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>