Přeskočit na obsah

OP PIK — II. výzva Potenciál — ITI — Plzeň

Dotace na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 18. června 2020, 12:00:00 do 30. září 2020, 23:59:59.

Příjemci podpory:

  • Malé a střední podniky a velké podniky. Žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem.

Typy podporovaných aktivit:

  • Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra.

Forma a výše podpory:

  • Dotace bude poskytována do max. výše 50 % celkových způsobilých nákladů bez ohledu na velikost podniku a místo realizace.
  • Dotace na projekt je poskytována ve výši min. 2 000 000 Kč u MSP, 5 000 000 u VP, max. 20 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. červen 2023 nerozhodne-li poskytovatel podpory jinak.
  • Cílové území: Území ITI plzeňské metropolitní oblasti.
  • Každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně jeden projekt (tzn. jednu aktivní žádosti o podporu, ve které vystupuje jako příjemce).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru