Přeskočit na obsah

OP PIK — II. výzva Technologie — ITI Olomouc

Cílem výzvy programu Technologie je podporovat růst a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků v souladu se strategií společnosti digitální transformace, a přispívat tak k rozvoji regionů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 22. 10. 2019 v 10:00 do 22. 10. 2020 v 10:00.

Příjemci podpory:

 • Malý a střední podnik. 
  • Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona zapsané v obchodním rejstříku.
  • Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona nezapsané v obchodním rejstříku.
  • Veřejná obchodní společnost – v.o.s.
  • Společnost s ručením omezeným – s.r.o.
  • Komanditní společnost – k.s.
  • Akciová společnost – a.s.
  • Družstvo (vyjma Bytového družstva).
  • Evropská společnost.
  • Evropská družstevní společnost.
  • Analogická zahraniční právní forma k výše uvedeným, pokud je žadatelem zahraniční subjekt.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporovány budou projekty, které předloží strategii dalšího rozvoje v oblasti digitální transformace společnosti prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení, která musí být propojena se stávajícími nebo nově pořizovanými technologiemi podnikovým informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS) a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, jako jsou plánování, zásoby, nákup, prodej, marketing, finance, personalistika atd..
 • V případě, že společnost žadatele nedisponuje obdobným informačním systémem, je povinna takový systém pořídit a implementovat v rámci realizace předkládaného projektu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 10 000 000 Kč.
 • Míra podpory – rozpad zdrojů financování: 
  • V žádosti o podporu bude dotace vždy uvedena jako částka rovnající se maximálně 35 % (střední podnik) nebo maximálně 45 % (malý podnik) způsobilých výdajů.
 • Příjemce je povinen poskytnout finanční příspěvek ve výši minimálně 25 % způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • Cílové území: Území ITI olomoucké aglomerace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru