Přeskočit na obsah

OP PIK Marketing – DESIGN

Cílem této výzvy je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků se sídlem v ČR prostřednictvím designu nových produktů včetně posouzení jejich tržního potenciálu. Jedná se o minimálně 6 výstav, veletrhů nebo přehlídek designu v období 2016–2018 a celková alokace činí 9,75 mil. Kč.

Příjem žádostí:

  • Přihláškydo projektu se podávají od 16. 7. 2016 do 30. 6. 2018 nebo do vyčerpání limitního příspěvku na poskytování podpory de minimis.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem může být malý a střední podnikatel, který je oprávněný podnikat na území České republiky v  podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora individuálních expozic s důrazem na design jednotlivých prezentací (stánků, produktů).
  • 200 individuálních spoluprací s průmyslovým designérem. 
    • Tato spolupráce zahrnuje: analýzu stavu designu příjemce podpory a konkurence, definování budoucích změn (skici), rámcový harmonogram, finanční analýzu nákladů na změnu designu, rozpracování zvolené varianty, vytvoření 3D modelu nebo počítačové vizualizace, autorský dozor při zavádění designu do praxe (spolupráce designéra při výrobě prototypu).

Forma a výše podpory:

  • Podpora de minimis je poskytována ve formě zvýhodněné služby maximálně  do výše 50 000 Kč bez DPH na jednu akci.
  • Intenzita podpory činí 50 % způsobilých výdajů.
  • Celková výše podpory de minimis poskytnutá jednomu podniku a s ním spojeným podnikům nesmí v kterémkoli tříletém období přesáhnout částku 200 000 EUR.

Specifika a omezení:

  • Příjemce podpory obdrží Závěrečnou zprávu z individuální spolupráce s designérem. Na základě této Výzvy jsou podpořeny individuální spolupráce s designérem v celkové hodnotě do 100 000 Kč bez DPH.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7145”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru