Přeskočit na obsah

OP PIK Marketing — NOVUMM KET

Cílem této výzvy je posílení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků se sídlem v ČR prostřednictvím společných účastí na zahraničních veletrzích a výstavách. V rámci tohoto programu se jedná o 50 veletrhů zaměřených na oblast klíčových technologií, kde na každém veletrhu se koná doprovodná akce. 

Příjem žádostí:

 • Přihlášky k účasti na veletrhu se podávají od 18. 7. 2016 do 30. 6. 2018 .

Příjemci podpory:

 • Účastníkem akce v rámci tohoto projektu může být malý a střední podnikatel oprávněný podnikat na území České republiky, který nemá své sídlo v Praze, s výjimkou toho, jehož činnost je prokazatelně spojena s výrobou a službami realizovanými mimo region hl. města Prahy.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora společných a individuálních expozic (úhrada nákladů spojených s pronájmem veletržní/výstavní plochy, základním provozním zajištění stánku, výrobou a aplikací vizuální prezentace obchodního jména a loga atd.).
 • Minimální počet účastníku na společné expozici je 5 a maximální počet činí 15 účastníků (konkrétní počet bude u každého veletrhu upřesněn v závislosti na aktuální nabídce plochy dané veletržní správy).

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí 58,5 mil. Kč.
 • Podpora de minimis je poskytována ve formě zvýhodněné služby maximálně  do výše 90 000 Kč bez DPH na jednu akci.
 • Intenzita podpory činí 50 % pro evropské země a 70 % pro mimoevropské země.
 • Celková výše podpory de minimis poskytnutá jednomu podniku a s ním spojeným podnikům nesmí v kterémkoli tříletém období přesáhnout částku 200 000 EUR.

Specifika a omezení:

 • Podpora je určena na realizaci projektů zaměřených na oblast zpracovatelského průmyslu a služeb.
 • Podmínkou pro podporu účastníků na samostatných expozicích je realizace společné expozice na dané zahraniční akci.
 • Přihláška k účasti na veletrhu se podává na formuláři nejpozději 3 měsíce před konáním veletrhu, v ojedinělých případech po dohodě s projektovým manažerem v kratší lhůtě.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7145”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru