Přeskočit na obsah

OP PIK Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie

Cílem programu Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti nakládání s energií. Dalším cílem je zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 06. 01. 2020 – 8:00 do 28. 05. 2020 – 15:00.

Příjemci podpory:

 • Malé, střední, velké podniky.
 • Žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace 300 tis. Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis.
 • Míra podpory:
  • Je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 80 % ZV.
  • b) Je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 70 % ZV.
  • c) Je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 60 % ZV.

Specifika a omezení:

 • Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha.
 • V rámci výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 10 žádostí o podporu.
 • Termín realizace projektu: Nejzazším termínem pro ukončení projektu je 28. 05. 2021, nerozhodne-li poskytovatel jinak.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru