Přeskočit na obsah

OP PIK Program EXPANZE — úvěry

Cílem programu je usnadňovat začínajícím a rozvojovým malým a středním podnikatelům přístup k financování jejich podnikatelských projektů pro zahájení a/nebo další rozvoj podnikání, zvyšovat podnikatelskou aktivitu ve zvýhodněných regionech.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány od 1. 6. 2017 do 30. 6. 2023.

Příjemci podpory:

 • Příjemce podpory musí k datu podání žádosti o podporu být malým a středním podnikatelem. Příjemce je oprávněn k podnikání na území České republiky v odpovídající podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt.

Typy podporovaných projektů:

 • Způsobilými výdaji zvýhodněného úvěru jsou: 
  • a) dlouhodobý hmotný majetek: pořízení strojů a zařízení, pořízení a rekonstrukce staveb, pořízení zastavěných stavebních pozemků (pouze včetně staveb na nich umístěných). Náklady na pořízení a rekonstrukci staveb a pořízení zastavěných stavebních pozemků (pouze včetně staveb na nich umístěných) jsou způsobilým výdajem do výše 40 % předpokládané výše způsobilých výdajů zvýhodněného úvěru uvedených v žádosti o podporu.
  • b) pořízení dlouhodobého nehmotného majetku.

Forma a výše podpory:

 • Podpora je poskytována ve formě zvýhodněného úvěru a ve formě finančního příspěvku (poskytnutého společně se zvýhodněným úvěrem). Na jeden projekt může být poskytnut pouze jeden zvýhodněný úvěr nebo zvýhodněný úvěr s finančním příspěvkem. Na jeden projekt může být poskytnut pouze jeden finanční příspěvek.
 • Výše úvěru: až 45 % z předpokládaných způsobilých výdajů projektu, minimálně však 1 mil. Kč, maximálně 45 mil. Kč.
 • Doba splatnosti úvěru: až 7 let od data uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru.
 • Úvěr je bezúročný.
 • Střední Morava, Severozápad, Střední Čechy, Moravskoslezsko, Severovýchod, Jihovýchod, Jihozápad: 
  • malý podnik — 45 %,
  • střední podnik — 35 %.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hl. města Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

2 komentáře na “OP PIK Program EXPANZE — úvěry”

 1. Václav Pařízek

  Přeji dobrý den .Podnikam více jak 10 let v oboru autoservis a pneuservis
  Současná dílna je již nevyhovující, proto bych chtěl vybudovat novou.Pozemek již mám, projekt také. Stavební povolení vyřizují. Podnikam společně s manželkou. Mohu dotáhnout na uvedený úvěr?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru