Přeskočit na obsah

OP PIK — Program EXPANZE — záruky — (COVID II)

Cílem programu je usnadňovat začínajícím a rozvojovým malým a středním podnikatelům přístup k financování jejich podnikatelských projektů pro zahájení a/nebo další rozvoj podnikání či překlenutí krizové ekonomické situace vyvolané šířením koronaviru SARS-CoV‑2 (resp. onemocněním s označením COVID-19, které tento koronavirus způsobuje).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 6. 2023.

Příjemci podpory:

 • Malý nebo střední podnikatel oprávněn k podnikání na území České republiky v odpovídající podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporované ekonomické činnosti: 
  • Zemědělství, lesnictví, rybářství, Těžba a dobývání, Zpracovatelský průmysl, Výroba a rozvod elektřiny, plynu,tepla a klimatizovaného vzduchu, Činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi, Stavebnictví, Velkoobchod, maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel, Doprava a skladování, Ubytování, stravování a pohostinství, Informační a komunikační činnost, Administrativní a podpůrné činnosti, Vzdělávání, Zdravotní a sociální péče, Kulturní, zábavní a rekreační činnosti, Ostatní činnosti.

Forma a výše podpory:

 • Záruka se poskytuje k úvěrům za těchto podmínek: 
  • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru,
  • výše zaručovaného úvěru do 15 mil. Kč,
  • výhradně na způsobilé výdaje podle bodu 4.3.2.1 (provozní výdaje příjemce podpory),
  • délka ručení nepřesahuje 3 roky,
  • úroková sazba zaručovaného úvěru: dle dohody mezi příjemcem podpory a Spolupracující bankou,
  • zajištění zaručovaného úvěru: dle dohody mezi příjemcem podpory a Spolupracující bankou.
 • Současně se zárukou může být příjemci podpory poskytnut finanční příspěvek k úhradě úroků ze zaručovaného úvěru. Finanční příspěvek se poskytuje jako podpora de minimis.
 • Celková výše vyplaceného finančního příspěvku nesmí přesáhnout: 
  • 30 % a max. 150 tis. Kč v případě poskytnuté výše zaručovaného úvěru do 500 tis. Kč včetně,
  • 20 % a max. 200 tis. Kč v případě poskytnuté výše zaručovaného úvěru od 500 tis. Kč do 1 000 tis. Kč včetně,
  • 15 % a max. 1 mil. Kč v případě poskytnuté výše zaručovaného úvěru od 1 mil. Kč do 15 mil. Kč,
  • přičemž tyto limity se při výplatě finančního příspěvku vztahují k výši zaručovaného úvěru vyčerpaného na způsobilé výdaje projektu (bez DPH9 ).
 • Záruka portfoliová
  • Záruka se poskytuje k úvěrům za těchto podmínek: 
   • až do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru,
   • výše zaručovaného úvěru od 4 mil. Kč do 40 mil. Kč,
   • délka ručení nepřesahuje 7 let, v případě projektu s převažujícím podílem způsobilých výdajů na pořízení nebo technické zhodnocení nemovitých věcí nepřesahuje délka ručení 10 let,
   • úroková sazba zaručovaného úvěru: dle dohody mezi příjemcem podpory a Spolupracující bankou,
   • zajištění zaručovaného úvěru: dle dohody mezi příjemcem podpory a Spolupracující bankou.
 • Záruka portfoliová – zvláštní podporované aktivity: 
  • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru,
  • výše zaručovaného úvěru od 1 mil. Kč do 60 mil. Kč:
  • délka ručení nepřesahuje 10 let,
  • úroková sazba zaručovaného úvěru: dle dohody mezi příjemcem podpory a Spolupracující bankou,
  • doba odkladu splátek jistiny: dle dohody mezi příjemcem podpory a Spolupracující bankou, zajištění zaručovaného úvěru: dle dohody mezi příjemcem podpory a Spolupracující bankou.

Specifika a omezení:

 • Projekt bude realizován na území České republiky, mimo NUTS 2 Prahy.
 • Na jeden projekt může být poskytnuta jedna záruka.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru