Přeskočit na obsah

OP PIK Smart grids II – Výzva V

Dotace na podporu zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie.

Příjem žádostí:

  • Předběžné Žádosti o podporu jsou přijímány od 8.10.2018 (13:00) do 31.1.2019 (23:59:59).
  • Žádosti o podporu jsou přijímány od 1.2. 2019 (13:00) do 30. 9. 2019 (23:59:59).

Příjemci podpory:

  • Podnikatelský subjekt (provozovatel přenosové soustavy).

Typy podporovaných aktivit:

  • Zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie.
  • Výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven včetně modernizace řídících a komunikačních systémů (v souladu s konceptem chytrých sítí).

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 10 mil. Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 500 mil. Kč a  současně maximálně do výše 50 mil. EUR.
  • Podpora je poskytována až do výše 40 % ZV.

Specifika a omezení:

  • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
  • Žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován, doložením, že je držitelem licence na přenos elektřiny vydanou Energetickým regulačním úřadem v souladu s § 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru