Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

OP PIK – Vysokorychlostní internet III. výzva – Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů

wormhole-739872__340
Share Button

Účelem Digitální technické mapy je zajistit úplné a spolehlivé informace o existenci, prostorovém umístění a vlastnostech stavebních a technických objektů a zařízení, které jsou nezbytné pro přípravu a realizaci staveb, stavebních řízení, dále pro územní plánování, správu a rozvoj systémů dopravní a technické infrastruktury a pro další agendy veřejné správy a činnosti. Výše uvedené informace se budou týkat celého území ČR. Pro zájemce budou tyto informace dostupné jako celek z jednoho místa.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 5. 2020, 9:00:00 do 16. 4. 2021, 9:00:00.

Příjemci podpory:

 • Kraj.

Typy podporovaných aktivit:

 • a) Pořízení a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM).
 • b) Pořízení a rozvoj informačního systému (IS DTM kraje).
 • Cílem výzvy je:
  • usnadnit a snížit náklady na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací sdílením existující fyzické infrastruktury a lepší koordinací stavebních prací při budování nové NGA infrastruktury;
  • vytvoření digitálních technických map krajů ve smyslu §4b ZOZ („DTM“) za použití již existujících polohopisných dat (v požadované kvalitě), doměření nových polohopisných dat Základní prostorové situace, dat dopravní a technické infrastruktury DTM kraje včetně pořízení nových podkladů pro mapování a doměření. Zapracovávání dat do datového skladu DTM kraje. Konsolidace a aktualizace existujících a nově pořízených dat DTM kraje, vše v přímé spolupráci s jednotlivými obcemi kraje. Vytvoření informačního systému pro správu a aktualizaci dat DTM kraje;
  • vznik a rozvoj informačních systémů digitálních technických map krajů („IS DTM“) pro ukládání, správu a aktualizaci dat DTM;
  • zabezpečit poskytování dat DTM na jednotné rozhraní informačního systému digitální mapy veřejné správy („IS DMVS“) pro jednotné zobrazení katastrální mapy, ortofotomapy a DTM a zabezpečit využití jednotného rozhraní IS DMVS pro předávání údajů k aktualizaci DTM a pro zápis do DTM ve smyslu §4d ZOZ.

Forma a výše podpory:

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč.
 • Míra podpory je 85 % ze způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha.
 • Pro Výzvu programu podpory „Vysokorychlostní internet – III. výzva“ není křížové financování relevantní.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>