Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

OP PIK – Vysokorychlostní internet III. výzva – Vznik a rozvoj digitálních technických map veřejnoprávních subjektů

monitor-2728120__340
Share Button

Dotace na na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací sdílením existující fyzické infrastruktury a lepší koordinací stavebních prací při budování nové NGA infrastruktury.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. 10. 2020, 9:00:00 do 16. 4. 2021, 23:59:00.

Příjemci podpory:

 • Státní organizace, státní podnik, organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu, které vlastní či zpravují liniové stavby státu a které musí vést oddělené účetnictví u projektu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zajistit úplné a spolehlivé informace o existenci, prostorovém umístění a vlastnostech stavebních a technických objektů a zařízení, které jsou nezbytné pro přípravu a realizaci staveb, stavebních řízení, dále pro územní plánování, správu a rozvoj systémů dopravní a technické infrastruktury a pro další agendy veřejné správy a činnosti.
  • Usnadnit a snížit náklady na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací sdílením existující fyzické infrastruktury a lepší koordinací stavebních prací při budování nové NGA infrastruktury,
  • vytvoření digitálních technických map veřejnoprávních subjektů správců dopravní a technické infrastruktury ve smyslu § 4 b ZOZ DTM za použití již existujících polohopisných dat (v požadované kvalitě), doměření nových polohopisných dat Základní prostorové situace, dat dopravní a technické infrastruktury DTM včetně pořízení nových podkladů pro mapování a doměření. Zapracovávání dat do datového skladu DTM. Konsolidace a aktualizace existujících a nově pořízených dat DTM VPS. Vytvoření informačního systému pro správu a aktualizaci dat DTM,
  • vznik a rozvoj informačních systémů digitálních technických map veřejnoprávních subjektů pro ukládání, správu a aktualizaci dat DTM,
  • zabezpečit poskytování dat DTM na jednotné rozhraní informačního systému digitální mapy veřejné správy pro jednotné zobrazení katastrální mapy, ortofotomapy a DTM a zabezpečit využití jednotného rozhraní IS DMVS pro předávání údajů k aktualizaci DTM a pro zápis do DTM ve smyslu § 4 d ZOZ.

Forma a výše podpory:

 • Plánovaná alokace výzvy činí 1 000 000 000 Kč. V případě výraznějšího převisu kvalitních projektů může Řídící orgán OP PIK alokaci na tuto výzvu adekvátně navýšit.
 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 500 mil. Kč.
 • Míra podpory je 85 % ze způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha.
 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je 31. 3. 2023, 23:59:59, nerozhodne-li poskytovatel jinak.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>