Přeskočit na obsah

OP PIK — Výzva II programu podpory INOVACE – Inovační projekt pro integrované územní investice (ITI) Olomouc

Dotace na posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 20. 2. 2020 (23:59:59).

Příjemci podpory:

 • Podnikající fyzická osoba, podnikatelský subjekt, malý, střední a velký podnik.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace).
 • Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace).
 • Zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových aktivit, inovací a výroby (organizační inovace).
 • Zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace).

Forma a výše podpory:

 • Podpora je poskytována jako procento dle Regionální mapy intenzity veřejné podpory pro regiony ČR na období 2014 — 2020 ze způsobilých výdajů projektu, a to maximálně pro: 
  • Malý podnik 45 % z prokázaných způsobilých výdajů.
  • Střední podnik 35 % z prokázaných způsobilých výdajů.
  • Velký podnik 25 % (podnik nesplňující definici MSP21) z prokázaných způsobilých výdajů.
 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 40 mil. Kč.
 • Příjemce je povinen poskytnout finanční příspěvek ve výši minimálně 25 % způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2022.
 • Pro Výzvu programu podpory INOVACE – Inovační projekt není křížové financování relevantní.
 • Cílové území: Území ITI Olomoucké aglomerace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru