Přeskočit na obsah

OP PIK — Výzva II. programu podpory Služby infrastruktury ITI Olomouc

Dotace na zkvalitnění služeb podpůrné inovační infrastruktury , která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 30. 10. 2019, 8:00 do 30. 10. 2020, 11:59:59.

Příjemci podpory:

 • Podnikatelský subjekt, malý, střední a velký podnik.
 • Demonstrativní výčet typů podporovaných právních forem: 
  • Veřejná obchodní společnost, Společnost s ručením omezeným, Společnost komanditní, Akciová společnost, Ústav, Družstvo, Státní podnik, Národní podnik, Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem, Státní příspěvková organizace ze zákona, Veřejnoprávní instituce, Vysoká škola (veřejná, státní), Veřejná výzkumná instituce, Komora (hospodářská, agrární), Zájmové sdružení právnických osob, Dobrovolný svazek obcí, Obec, Město, Kraj, Evropské hospodářské zájmové sdružení, Evropská společnost, Evropská družstevní společnost, Odštěpný závod, zahraniční právnické osoby, Odštěpný závod nebo analogická zahraniční právní forma k výše uvedeným, pokud je žadatelem/příjemcem zahraniční subjekt.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií .
 • Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty.

Forma a výše podpory:

 • Maximální a minimální výše dotace: 
  • a) 1 — 30 mil. Kč v případě projektů neobsahujících stavební práce,
  • b) 5 — 270 mil. Kč v případě projektů obsahujících stavební práce.
 • Míra podpory – rozpad zdrojů financování: 
  • a) 50 % z prokázaných způsobilých výdajů,
  • b) 75 % z prokázaných způsobilých výdajů dle Rámce mimo režim veřejné podpory pro příjemce, kteří splňují podmínky bodů 19 a 20 Sdělení Komise.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 7. 2023.
 • Křížové financování není možné.
 • Cílové území: Území ITI Olomoucké aglomerace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru