Přeskočit na obsah

OP PIK — Výzva II programu podpory Úspory energie v SZT pro integrované územní investice v aglomeraci Brno

Dotace na výstavbu, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic za účelem vyššího využití vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s cílem dosažení úspor primární energie.

Příjem žádostí:

 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 18. 3. 2020, 23:59:59

Příjemci podpory:

 • Podnikající fyzická osoba, veřejná obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, společnost komanditní, akciová společnost, družstvo, státní podnik, národní podnik, evropská společnost, evropská družstevní společnost, analogická zahraniční právní forma k výše uvedeným, pokud je žadatelem zahraniční subjekt.

Typy podporovaných projektů:

 • a) Výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic za účelem vyššího využití vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s cílem dosažení úspor primární energie.
 • b) Rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic s cílem maximálního dosažení úspor primární energie, případně využití tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo odpadního tepla z průmyslových procesů.
 • c) Instalace a modernizace technologických zařízení související s distribucí včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií.
 • d) Instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek v soustavách zásobování tepelnou energií.
 • e) Instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro předehřev TV, které budou součástí soustav zásobování tepelnou energií. Toto opatření bude způsobilé, pokud bude součástí jakékoliv kombinace výše podporovaných aktivit a); b); c); d), které budou v rámci způsobilých výdajů převažovat.
 • f) Instalace a rekonstrukce výtopen na zemní plyn, ale pouze v režimu de minimis.

Forma a výše podpory:

 • Minimálně ve výši 0,5 mil. Kč
 • Maximálně do výše 100 mil. Kč.
 • Míra podpory u projektu, Míra podpory na energetický posudek a projektovou dokumentaci: 
  • a) Je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV.
  • b) Je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 45 % ZV.
  • c) Je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV.

Specifika a omezení:

 • Cílové území: Území ITI Brněnské metropolitní oblasti.
 • Podpořeny nebudou projekty zaměřené na výstavbu a rekonstrukci zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru