Přeskočit na obsah

OP PIK — Výzva IV programu podpory NEMOVITOSTI – Cestovní ruch

Dotace na modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících objektů, budov a areálů, které budou využity pro rozvoj podnikatelských činností a služeb MSP v cestovním ruchu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 9. 2019, 10:00 do 31. 3. 2020, 10:00.
  • Příjem žádostí bude prodloužen do 31. 5. 2020.
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu s ohledem na šíření virové nákazy Covid-19 rozhodlo o prodloužení lhůt pro příjem žádostí u všech výzev, jejichž příjem nebyl ukončen do 17. 3. 2020 a nepřekračuje termín 30. 4. 2020, a to o 30 dní.

Příjemci podpory:

 • Malé a střední podniky: 
  • akciová společnost, evropská společnost, evropská družstevní společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost, družstvo (vyjma bytového), odštěpný závod zahraniční právnické osoby, podnikající fyzická osoba tuzemská, zahraniční fyzická osoba, odštěpný závod zahraniční fyzické osoby, analogická zahraniční právní forma k výše uvedeným, pokud je žadatelem zahraniční subjekt.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rekonstrukce objektu a odůvodněné související infrastruktury – realizací dojde k rekonstrukci technicky (nikoliv výhradně dispozičně) nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt.
 • Nově zrekonstruovaná a vybudovaná podnikatelská multifunkční infrastruktura cestovního ruchu, výsledkem aktivit specifického cíle bude růst celkové rozlohy regenerovaných lokalit využitelných pro podnikatelské aktivity MSP a v tomto typu projektu doprovodně i vytvoření nových pracovních míst.

Forma a výše podpory:

 • Výše poskytované dotace se řídí Regionální mapou intenzity veřejné podpory pro regiony ČR na období let 2014–2020 a Komise (EU) č. 651/2014 v platném znění a činí maximálně:
 • Střední Morava, Severozápad, Střední Čechy, Moravskoslezsko, Severovýchod, Jihovýchod, Jihozápad: 
  • Malý podnik 45 %,
  • střední podnik 35 %.
 • Rekonstrukce objektu:
  • Velikost plochy —  min. 250 m² podlahové plochy po realizaci Projektu.
  • Maximální výše způsobilých výdajů na jednotku obestavěného prostoru budoucí výstavby činí 9 000 Kč/1 m³ obestavěného prostoru.
 • Maximální výše způsobilých výdajů na rekonstrukci/výstavbu objektu související s vytvořením 1 pracovního místa na 10 000 000 Kč/1 PM.
 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč.
 • Příjemce je povinen poskytnout finanční příspěvek ve výši minimálně 25 % způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • V rámci tohoto typu projektů nebudou podpořeny aktivity směřující k vybudování nebo revitalizaci golfových hřišť a areálů a samostatných veřejných aquaparků či koupališť. Podporovány nebudou developerské projekty, ani nová výstavba na „zelené louce“ vyžadující zábor zemědělského půdního fondu vyjma aktivity uvedené v bodě 3.1.
 • V rámci projektu nebude možné podpořit ani výdaje na odstranění ekologických zátěží na projektem dotčených nemovitostech.
 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 3. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

8 komentářů na “OP PIK — Výzva IV programu podpory NEMOVITOSTI – Cestovní ruch”

 1. Kristýna Hoduláková
  Kristýna Hoduláková

  Dobrý den,

  prosím Vás, v seznamu obcí je obec Teplice nad Metují, ja mám nemovitost 5 km od Teplic ve vesnici Česká Metuje, je možné žádat o tuto dotaci nebo je to nereálné? Chtěli bychom z krásné roubené chaty udělat základnu pro české, ale i zahraniční horolezce. 

  Předem děkuji za odpověď. S pozdravem. K.H.

  1. Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   místo realizace muselo být v daném seznamu, v okrese Teplice nad Metují bylo vybráno 10 obcí, ale bohužel, Česká Metuje mezi nimi nebyla. Tato výzva však již byla ukončena a pokud bude vyhlášena v novém dotačním období obdobná výzva, tak její podmínky mohou být odlišné. Doporučuji sledovat program v dalším roce, jak budou nastaveny nové podmínky.
   S pozdravem, LT

 2. Svitlana S.

  Dobrý den,
  chtěla jsem se prosím zeptat, vlastníme a provozujeme rodinné ubytovaní v Krkonoších – byla by možnost získat dotaci na rekonstrukci části domu, tak aby to byl pension: z neobytných prostor vybudovat kuchyň i restauraci a na druhem patře 1–2 pokoje? rekonstrukci stropů a střechy nad garáží?
  Je možné z dotací přikoupit část pozemku či úpravy: zahrady, zábradlí na most potoku?
  Děkuji za informace. S pozdravem Svitlana S.

  1. Karolína Zemanová

   Dobrý den,

   prosím, v jaké obci rodinné ubytovaní provozujete? Spadá do seznamu 57 podporovaných obcí?

   To bude důležitá informace, protože to je zásadní podmínka výzvy, nicméně ani poté nebude ihned jisté, zda podporu můžete získat, protože je důležité obdržet potřebný počet bodů (min. 60) v žádosti o podporu, který se odvíjí od plochy a stáří nemovitosti, energetické třídy, obdržení stavebního povolení apod.

   S pozdravem
   Karolína Zemanová

 3. Petr Píza

  Dobrý den,
  rád bych provedl ůpravy v penzionu v Telči. Je součastí přílohy č. 8.Kde bych prosím zjistil co příloha č. 8 obsahuje?

  Díky za odpověď Petr Píza

 4. JŠ

  Dobrý den,
  chtěl jsem se prosím zeptat, vlastním penzion na Hutisku-Solanci — byla by možnost získat dotaci na dostavbu skladů, rekonstrukci stropů a střechy nad tanečním sálem? Dále výměna stolů a židlí v zařízení vč. podlah. Děkuji za informace.
  S pozdravem, JŠ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru