Přeskočit na obsah

OP PIK — Výzva V programu podpory NEMOVITOSTI — Uhelné regiony

Cílem programu Nemovitosti je usnadňovat malým a středním podnikatelům modernizaci zastaralých a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání na cílovém území.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 10. 2019, 10:00 do 16. 3. 2020, 10:00.

Příjemci podpory:

 • Malé a střední podniky: 
  • akciová společnost, evropská společnost, evropská družstevní společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost, družstvo (vyjma bytového), odštěpný závod zahraniční právnické osoby, podnikající fyzická osoba tuzemská, zahraniční fyzická osoba, odštěpný závod zahraniční fyzické osoby, analogická zahraniční právní forma k výše uvedeným, pokud je žadatelem zahraniční subjekt.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rekonstrukce objektu – realizací dojde k rekonstrukci technicky (nikoliv výhradně dispozičně) nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt k provádění činností.

Forma a výše podpory:

 • Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Moravskoslezský kraj: 
  • Malý podnik 45 %,
  • střední podnik 35 %.
 • Rekonstrukce objektu:
  • Velikost plochy — min. 250 m² podlahové plochy po realizaci Projektu.
  • Maximální výše způsobilých výdajů na jednotku obestavěného prostoru budoucí výstavby činí 6 740 Kč/1 m³ obestavěného prostoru.
 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 70 mil. Kč.
 • Příjemce je povinen poskytnout finanční příspěvek ve výši minimálně 25 % způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 3. 2023.
 • Místo realizace projektu může být pouze jedno na jeden projekt.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru