Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

OP PIK – Výzva VI. programu podpory Úspory energie s EPC

light-bulb-4297600_960_720
Share Button

Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Příjem žádostí:

 • Datum zahájení příjmu předběžných žádostí o podporu: 8. prosince 2020, 14:00.
 • Datum ukončení příjmu předběžných žádostí o podporu: 31. března 2021, 14:00.
 • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. dubna 2021, 14:00.
 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. září 2021, 23:59:59.

Příjemci podpory:

 • Malé a střední podniky a velké podniky včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí (až do výše 100 %) obcí, měst, krajů a státu, vyjma zdravotnických subjektů vlastněných 100 % veřejným subjektem pověřených Službou obecného hospodářského zájmu (SGEI) od svého zřizovatele.

Typy podporovaných aktivit:

 • a) Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti,
 • b) zavádění a modernizace systémů měření a regulace (jako např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru),
 • c) modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
 • d) modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod – LED),
 • e) realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla),
 • f) využití odpadní energie ve výrobních procesech,
 • g) snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů mimo opatření vyjmenované v bodě 3.2 d) výzvy,
 • h) instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy2 ),
 • i) instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky3
 • j) instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO).

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory u projektu:
  • a) Je-li příjemcem dotace malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV.
  • b) Je-li příjemcem dotace střední podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV.
  • c) Je-li příjemcem dotace velký podnik, je podpora poskytována až do výše 30 % ZV.
 • Míra podpory na výdaje na zpracování energetického posudku, projektové dokumentace a výdaje na zpracování výběrového řízení:
  • a) Je-li příjemcem dotace malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV.
  • b) Je-li příjemcem dotace střední podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV.
  • c) Je-li příjemcem dotace velký podnik, je podpora poskytována až do výše 30 % ZV.
 • Maximální a minimální výše dotace:
  • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha.
 • V rámci Výzvy nebude podpořen projekt, který neprokáže úsporu energie.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>