Přeskočit na obsah

OP PIK — Výzva VI. programu podpory Úspory energie

Dotace na podporu snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 24. listopadu 2020, 14:00 do 30. dubna 2021, 23:59:59.

Příjemci podpory:

 • Malé a střední podniky a velké podniky včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí (až do výše 100 %) obcí, měst, krajů a státu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti,
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace (jako např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001),
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod — LED),
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla),
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech,
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů mimo opatření vyjmenované v bodě 3.2, výzvy,
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy2 ),
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky3,
 • instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO).

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory u projektu: 
  • a) Je-li příjemcem dotace malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV.
  • b) Je-li příjemcem dotace střední podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV.
  • c) Je-li příjemcem dotace velký podnik, je podpora poskytována až do výše 30 % ZV.
 • Míra podpory na výdaje na zpracování energetického posudku, projektové dokumentace a výdaje na zpracování výběrového řízení: 
  • a) Je-li příjemcem dotace malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV.
  • b) Je-li příjemcem dotace střední podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV.
  • c) Je-li příjemcem dotace velký podnik, je podpora poskytována až do výše 30 % ZV.
 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu 30. 6. 2023, nerozhodne-li poskytovat podpory jinak.
 • Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru