Přeskočit na obsah

OP PIK — Výzva XII. COVID-19 programu podpory Technologie

Dotace na podporu podnikatelské činnosti se zaměřením na výrobu zdravotnických prostředků a prostředků osobní ochrany nebo na likvidaci infekčního odpadu. Zejména půjde o projekty, které mají přímou souvislost s bojem proti dalšímu šíření koronavirové infekce prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 27. 4. 2020 v 10:00 do 29. 5. 2020 v 10:00.
 • Žádosti o podporu do XII. Výzvy programu Technologie OPPIK bude odložen o týden, tj. na 4. 5. 2020 10:00. V této souvislosti bude posunut i termín pro poslední možné podání žádostí, o to z 29. 5. 2020 10:00 na 5. 6. 2020 10:00.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem/příjemcem může být podnikatelský subjekt; malý a střední podnik podle definice v Příloze I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporovány budou projekty, jejichž výsledkem bude produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a prostředků osobní ochrany nebo likvidace infekčního odpadu pro přímý boj proti dalšímu šíření koronavirové infekce.

Forma a výše podpory:

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 250 tis. Kč a maximálně do výše 20 mil. Kč.
 • Příjemce podpory musí poskytnout finanční příspěvek ve výši alespoň 25% způsobilých výdajů, buď z vlastních zdrojů, nebo prostřednictvím externího financování, a to ve formě, která neobsahuje žádnou veřejnou podporu.
 • a) V případě požadované dotace v žádosti o podporu 250 tis. – 2,5 mil. Kč (včetně):
  • Není kladen požadavek na historii společnosti, tj. Žádost o podporu může podat jak příjemce s víceletou historií, tak s nově vzniklým IČ z důvodu podpory na boj proti COVID-19.
 • b)V případě požadované dotace v žádosti o podporu 2,5 mil. – 20 mil. Kč: 
  • Příjemce musí mít ke dni podání žádosti o podporu uzavřena minimálně poslední dvě po sobě jdoucí zdaňovací období.
 • Rating bude hodnocen pouze u žádosti o podporu na více jak 2,5 mil. Kč a zároveň u příjemců s minimální dobou dvou po sobě uzavřených účetních období (finanční zdraví žadatele vyjádřené zjednodušeným ekonomickým hodnocením zprostředkujícího subjektu nesmí být nižší než 5 bodů).

Specifika a omezení:

 • Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha.
 • Projekt musí být realizován nejpozději do 6 měsíců od data vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru