Přeskočit na obsah

OP PPR — 46. výzva SC 3.1 — Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení

Dotace na podporu zlepšení životních podmínek například pro osoby sociálně vyloučené nebo pro osoby v bytové nouzi. Cílem výzvy je posílení sociální infrastruktury pro začlenění, zvýšení komunitních služeb a různých druhů prevence.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 19. 3. 2020 do 23. 6. 2021.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli jsou nestátní neziskové organizace a veřejné instituce.

Typy podporovaných projektů:

 • A – Podpora sociálních služeb.
 • B – Podpora aktivizace komunitního života.
 • C – Podpora sociálního bydlení.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem pro tuto výzvu je 260 000 000 Kč.
 • Celková alokace, minimální a maximální výše podpory pro jednotlivé typy aktivit je následující: 
  • A. 78 mil. Kč, minimální výše dotace je 500 tis. Kč a maximální výše celkových nákladů činí 10 mil. Kč.
  • B. 76 mil. Kč, minimální výše dotace je 500 tis. Kč a maximální výše celkových nákladů činí 10 mil. Kč.
  • C. 76 mil. Kč, minimální výše dotace je 500 tis. Kč a maximální výše celkových nákladů činí 50 mil. Kč.
  • Kombinované projekty 76 mil. Kč, minimální výše dotace je 500 tis. Kč a maximální výše celkových nákladů činí 15 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Kombinace několika skupin aktivit v rámci jedné žádosti o podporu je možná.
 • Sídlo žadatele může být kdekoliv na území České republiky, projekty však musí být fyzicky realizovány na území hl. m. Prahy a pro cílovou skupinu, která splňuje podmínky územní způsobilosti pro hl. m. Prahu uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR, kap. 17.5 (viz část 10.1. této výzvy). Stejné podmínky územní způsobilosti se vztahují také na obyvatele místních komunit.
 • Programová oblast a území dopadu: Hlavní město Praha.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru