Přeskočit na obsah

OP PPR — 61. výzva SC 4.1 — Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let

Účelem vyhlášené výzvy je rozšířit potenciál zaměstnanosti rodičů s malými dětmi, navýšit kapacitu cenově dostupných zařízení péče o děti do zahájení povinné školní docházky a zajistit rovný přístup ke vzdělávání.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 11. 2021, 9:00:00 do 31. 3. 2022, 16:00:00.

Příjemci podpory:

 • Hlavní město Praha.
 • Městské části hl. m. Prahy.
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Mateřské a základní školy.
 • Veřejné vysoké školy a výzkumné organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmětem podpory je vytvoření nových míst ve stávajících zařízeních a budování nových zařízení pro poskytování péče o děti v denním režimu dle zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. 
  • Účelem podporovaných aktivit je navýšit nedostatečnou kapacitu těchto typů zařízení, dosáhnout rovnoměrného pokrytí těchto typů zařízení na území hl. m. Prahy a podpořit zaměstnanost rodičů s malými dětmi.
  • Podporovány jsou stavby, přístavby či stavební úpravy objektů a budov za účelem vytvoření nových kapacit zařízení péče o děti v denním režimu dle zákona o dětské skupině č. 247/2014 Sb.
  • V případě stavby zcela nového objektu je podmínkou zřízení dětské skupiny výhradně pro děti do 3 let.
  • Lze podpořit i stávající zařízení provozovaná na základě živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. za podmínky, že v průběhu realizace projektu dojde k transformaci na zařízení poskytující službu péče o děti dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 0,5 mil. Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 10 mil. Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 50 %.
  • Rozpočet hl. m. Prahy — 0 % — 50 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 9. 2023.
 • Přípustné místo realizace: Hlavní město Praha.
 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat je na 24 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru