Přeskočit na obsah

OP PPR Výzva č. 11 Vznik a rozvoj kapacit poskytujících progresivní služby pro podnikatele (MSP)

Cílem výzvy je podpořit míru přežití nově vznikajících podniků a podniků s krátkou historií, a to zejména za účelem rozvoje a expanze. Proto bude podporováno využívání specializovaných služeb, u kterých není efektivní, aby malé a střední podniky měly vlastní interní kapacity na jejich zajišťování.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 6. 6. 2016 do 31. 3. 2017 do 16.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem je hl. m. Praha. 
  • Partnery mohou být organizace zřízené a založené hl. m. Praha.

Typy podporovaných projektů:

 • Podporovanou aktivitou je projekt jedné nebo více výzev dotačního programu typu „účelové vouchery“ (menší individuální dotace), tj. žadatel v rámci projektu zajistí po administrativní, personální a odborné stránce uskutečnění jedné nebo více výzev zaměřených na podporu malých a středních podniků (se sídlem nebo provozovnou na území hl. m. Prahy) při využívání specializovaných služeb potřebných k jejich rozvoji.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace je 300 mil. Kč.
 • Minimální výše dotace je 100 mil. Kč a maximálně lze dosáhnout podpory až do výše alokace výzvy.
 • Maximální procentuální míra podpory činí 90 % celkových nákladů pro hl. m. Prahu a příspěvkové organizace hlavního města Prahy a 85 % v případě ostatních organizací zřízených či založených hl. m. Prahou.
 • Financování formou ex-ante.

Specifika a omezení:

 • Žadatel je povinen předložit popis voucherového programu, jehož nezbytnou součástí budou předběžné texty výzev, výběrová kritéria a vzor smlouvy o spolupráci.
 • Proces výběru příjemců voucherů by měl obsahovat minimálně formální a věcnou kontrolu.
 • Žadatel je dále povinen podnikům zprostředkovat nabídku služeb od kvalifikovaných dodavatelů a/nebo stanovit okruh možných dodavatelů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7708”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru