Přeskočit na obsah

OP PPR Výzva č. 14 Energetické úspory v městských objektech – Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské silniční dopravy

Finanční podpora, která má zajistit energetické úspory v městských objektech, a to  s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení. Realizace projektů se týká pouze území hl. m. Prahy.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 6. 5. 2016 do 30. 12. 2016 do 16.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Technická správa komunikací hl. m. Prahy (příspěvkové organizace, akciová společnost).
 • Hlavní město Praha.

Typy podporovaných projektů:

 • Snížení energetické náročnosti technických zařízení (např. prosvětlených dopravních značení, výměna sodíkových svítidel v rámci osvětlovací soustavy apod.);
 • úsporné osvětlení parkovišť P+R;
 • úsporné opatření na svislém dopravním značení (velkých dálkových návěstí) a přechodů pro chodce;.
 • snížení energetické náročnosti světelných signalizačních zařízení.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem určený pro tuto výzvu činí 300 000 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu je do výše alokace výzvy.
 • Financování formou ex-post.

Specifika a omezení:

 • Způsobilé výdaje projektu jsou ty, které vznikly od 1. ledna 2014 do 31. března 2020.
 • Maximální doba realizace projektu činí 30 měsíců.
 • Dotace není určena na náklady na opravu (zanedbaná údržba) a provozní náklady bez inovačních řešení  (např. výměna technického zařízení stejné jakosti a parametrů apod.).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7708”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru