Přeskočit na obsah

OP PPR Výzva č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání

Dotace na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.

Příjem žádostí:

  • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:  31. 5. 2018, 16:00:00 hod.

Příjemci podpory:

  • Mateřské, základní, střední školy uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy.

Typy podporovaných projektů:

  • Projektová výuka.
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí.
  • Komunitně osvětová setkávání.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše finanční podpory 100 000 Kč.
  • Maximální částka na žadatele nesmí překročit částku 5 000 000 Kč. 
    • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt se stanoví dle tohoto vzorce: 300 000 Kč + (počet dětí/žáků školy3 x 3 000 Kč) V případě, že součástí právnické osoby je mateřská i základní škola, se částka 300 000 Kč počítá zvlášť za mateřskou a zvlášť za základní školu, celkem tedy 600 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Nepřímé náklady v této výzvě nejsou aplikovány.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7708”]

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru