Přeskočit na obsah

OP PPR Výzva č. 38 Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť

Tato výzva je zaměřena na podporu vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť.

Příjem žádostí:

 • Do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 28. června 2019 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Mateřské, základní a základní umělecké školy, střediska volného času, školní družiny a školní kluby nezřizované organizačními složkami státu (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení pro zájmové vzdělávání, zapsaná ve školském rejstříku).

Typy podporovaných projektů:

 • Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.
 • Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
 • Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.
 • Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše finanční podpory na jeden projekt se stanoví dle tohoto vzorce: 
  • Pro MŠ a ZŠ: 300 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 2 500 Kč).
  • Pro ZUŠ a školská zařízení: 100 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků/účastníků x 1 800 Kč).

Specifika a omezení:

 • Partnerství není v rámci výzvy povoleno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru