Přeskočit na obsah

OP PPR Výzva č. 42 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II

Podpora je především určena pro rodiče  dětí ve věku do zahájení povinné školní docházky, zejména žen, kterým bude prostřednictvím realizovaných aktivit umožněn dřívější návrat na pracovní trh.

Příjem žádostí:

 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:  28. 11. 2019.

Příjemci podpory:

 • Hlavní město Praha.
 • Městské části hl. m. Prahy.
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy.

Typy podporovaných projektů:

 • Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.
 • Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
 • Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.
 • Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše finanční podpory: 942 000 Kč.
 • Maximální výše finanční podpory: 7 443 912 Kč.

Specifika a omezení:

 • Projekty musí být realizovány výhradně pro cílovou skupinu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7708”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru