Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

OP PPR Výzva č. 44 – ITI Preference povrchové městské veřejné dopravy

traffic-3612474__340
Share Button

Dotace na podporu nízkouhlíkových strategií pro všechny typy oblastí, zejména městské oblasti, včetně podpory udržitelné městské multimodální mobility a příslušných adaptačních opatření pro zmírnění změny klimatu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 1. do 31. 10. 2019.

Příjemci podpory:

 • Hlavní město Praha.
 • Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s..
 • Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s..

Typy podporovaných aktivit:

 • Realizace dopravního značení (svislé/vodorovné).
 • Stavební úpravy či rozšíření komunikace v souvislosti se zajištěním vyhrazené jízdní dráhy (oddělení tramvajového pásu, vyhrazený jízdní pruh pro autobusy) pro městskou hromadnou dopravu.
 • Příslušné stavební úpravy v souvislosti s realizací dopravních řešení na křižovatce.
 • Příslušné stavební úpravy v souvislosti s realizací zastávek městské hromadné dopravy včetně bezbariérového přístupu a realizace prvků pro nevidomé.
 • Zajištění přeložek vedení inženýrských sítí.
 • Realizace/modernizace světelných signalizačních zařízení, případně úpravy (dosazení detekce vozidel městské hromadné dopravy před světelnými signalizačními zařízeními, apod.).
 • Realizace/úprava signálního programu křižovatky.
 • Realizace dalších systémů řízení dopravy (signály v jízdních pruzích, světelné závory, inteligentní řízení dopravy za účelem preference městské veřejné dopravy).
 • Pořízení a instalace vybavení zastávek městské hromadné dopravy informačním systémem usnadňujícím orientaci v dopravě osobám se specifickým tělesným postižením, zejména zrakovým postižením.
 • Opatření zmírňující dopady na životní prostředí.
 • Náklady související se stavební činností (náklady na přípravu stavební činnosti, technický/stavební dozor, apod.).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 100 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a rozpočet hl. m. Prahy:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 50 %.
  • Rozpočet hl. m. Prahy:
   • Hlavní město Praha - 40 %.
   • Dopravní podnik hl. m. Prahy – 35 %, a.s.- 35 %
   • Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. – 35 %.

Specifika a omezení:

 • Všechny podporované aktivity musí být vždy v souladu se schválenou Integrovanou strategií pro ITI Pražské metropolitní oblasti.
 • Křížové financování není v této výzvě povoleno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>