Přeskočit na obsah

OP PPR Výzva č.54 — Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II

Dotace na podporu Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Výzva je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu k vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 12. 2019, 9:00:00 hod. do 26. 6. 2020, 16:00:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Hlavní město Praha .
 • Městské části hl. m. Prahy.
 • Mateřské, základní, střední školy uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.
 • Podpora mateřských, základních a středních škol především ve vztahu k vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ).
 • Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace na tuto výzvu činí 200 mil. Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 100 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jednu školu se stanoví dle tohoto vzorce: 500 000 Kč + (počet dětí/žáků školy4 x 3 000 Kč).
 • V případě, že součástí právnické osoby je mateřská i základní škola, se částka 500 000 Kč počítá zvlášť za mateřskou a zvlášť za základní školu, celkem tedy 1 000 000 Kč.
 • Maximální částka na podpořenou školu nesmí překročit částku 6 000 000 Kč. Maximální částka na jednu žádost o podporu nesmí překročit částku 6 000 000 Kč. Maximální částky není možné v průběhu realizace navýšit.
 • Míra spolufinancování – rozpad zdrojů financování: 
  • Podíl EU — 50 %
  • Rozpočet hl. m. Prahy — 0 — 50 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Žadatelé Mateřské, základní, střední školy uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy mohou podat v této výzvě pouze jednu žádost o podporu.
 • Žadatelé Hlavní město Praha a Městské části hl. m. Prahy mohou podat více žádostí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru