Přeskočit na obsah

OP PPR Výzva č. 57 – Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti III

Účelem vyhlášené výzvy je rozšířit potenciál zaměstnanosti rodičů s malými dětmi, navýšit kapacitu cenově dostupných zařízení péče o děti do zahájení povinné školní docházky a zajistit rovný přístup ke vzdělávání.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 16. 11. 2020, 9:00:00 do 15. 3. 2021, 16:00:00.

Příjemci podpory:

 • Hlavní město Praha.
 • Městské části hl. m. Prahy.
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Mateřské a základní školy uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy.
 • Veřejné vysoké školy a výzkumné organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Skupina aktivit A: Zařízení péče o děti – dětské skupiny 
  • Vytvoření nových míst ve stávajících zařízeních a budování nových zařízení pro poskytování péče o děti v denním režimu dle zákona o dětské skupině č. 247/2014 Sb.
 • Skupina aktivit B: Mateřské školy 
  • Vytvoření nových tříd ve stávajících mateřských školách s cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání dětí zpravidla od 3 let.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků činí 100 mil. Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 20 000 000 Kč.
 • Forma financování: ex-ante.

Specifika a omezení:

 • Žádosti o podporu navýšení kapacit mateřských škol (aktivita 4.1.2) musí být v souladu s Místním akčním plánem (MAP) či Krajským akčním plánem vzdělávání (KAP), respektive se Strategickým rámcem MAP či KAP.
 • Realizace projektu nesmí být ukončena před datem předložení žádosti. Realizací projektu je myšleno období investiční fáze.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru