Přeskočit na obsah

OP PPR — Výzva č. 59 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III

Dotace na podporu rodičů dětí ve věku do zahájení povinné školní docházky, zejména žen, kterým bude prostřednictvím realizovaných aktivit umožněn dřívější návrat na pracovní trh. Záměrem je přispět k naplňování specifického cíle, tj. zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti a tím zároveň k odstranění diskriminace na trhu práce na základě pohlaví a podpoře zaměstnanosti v hl. m. Praze.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají od 18. 10. 2021, 9:00:00 hod do 13. 1. 2022, 16:00:00 hod.

Příjemce podpory:

 • Hlavní město Praha.
 • Městské části hl. m. Prahy.
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora dětských skupin zřizovaných hl. m. Prahou, městskými částmi a organizacemi zřízenými a založenými hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy.
 • Výzva podporuje vznik a provoz zařízení poskytujících pravidelnou péči o dítě od 1 roku do zahájení povinné školní docházky za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. Služba hlídání a péče o dítě je poskytována v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte. Obsahem služby hlídání a péče o dítě je zajištění potřeb dítěte a výchova, rozvoj schopností a kulturních i hygienických návyků dítěte.
 • Podporována budou zařízení péče o děti pro zaměstnance i pro veřejnost. V rámci OP PPR lze tedy poskytovat službu péče o dítě v následujících režimech: 
  • 1) Dětská skupina pro veřejnost dle § 3 odst. 2 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.
  • 2) Podniková dětská skupina dle § 3 odst. 1 zákona č. 247/2014Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů je provozovatel dětské skupiny zaměstnavatelem rodiče, nebo dle § 3, odst. 3 zákona č. 247/2014Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů provozovatel může poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině rodiči též na základě dohody se zaměstnavatelem tohoto rodiče, a to za podmínek, za kterých poskytuje službu jinému rodiči.
 • Podpora bude zaměřena na tyto oblasti: 
  • vznik a provoz nových zařízení péče o děti v dětské skupině,
  • transformaci stávajících zařízení péče o předškolní děti na dětskou skupinu dle zákona č. 247/2014 Sb. a její provoz,
  • provoz stávajících zařízení péče o děti v dětské skupině.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 095 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 5 775 840 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 50 %.
  • Rozpočet hl. m. Prahy — 5 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat je 24 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 10. 2023.
 • Programová oblast a území dopadu je Hlavní město Praha.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru