Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

OP PPR – Výzva č. 59 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III

shutterstock_155208767.jpg
Share Button

Dotace na podporu rodičů dětí ve věku do zahájení povinné školní docházky, zejména žen, kterým bude prostřednictvím realizovaných aktivit umožněn dřívější návrat na pracovní trh. Záměrem je přispět k naplňování specifického cíle, tj. zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti a tím zároveň k odstranění diskriminace na trhu práce na základě pohlaví a podpoře zaměstnanosti v hl. m. Praze.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají od 18. 10. 2021, 9:00:00 hod do 13. 1. 2022, 16:00:00 hod.

Příjemce podpory:

 • Hlavní město Praha.
 • Městské části hl. m. Prahy.
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora dětských skupin zřizovaných hl. m. Prahou, městskými částmi a organizacemi zřízenými a založenými hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy.
 • Výzva podporuje vznik a provoz zařízení poskytujících pravidelnou péči o dítě od 1 roku do zahájení povinné školní docházky za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. Služba hlídání a péče o dítě je poskytována v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte. Obsahem služby hlídání a péče o dítě je zajištění potřeb dítěte a výchova, rozvoj schopností a kulturních i hygienických návyků dítěte.
 • Podporována budou zařízení péče o děti pro zaměstnance i pro veřejnost. V rámci OP PPR lze tedy poskytovat službu péče o dítě v následujících režimech:
  • 1) Dětská skupina pro veřejnost dle § 3 odst. 2 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.
  • 2) Podniková dětská skupina dle § 3 odst. 1 zákona č. 247/2014Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů je provozovatel dětské skupiny zaměstnavatelem rodiče, nebo dle § 3, odst. 3 zákona č. 247/2014Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů provozovatel může poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině rodiči též na základě dohody se zaměstnavatelem tohoto rodiče, a to za podmínek, za kterých poskytuje službu jinému rodiči.
 • Podpora bude zaměřena na tyto oblasti:
  • vznik a provoz nových zařízení péče o děti v dětské skupině,
  • transformaci stávajících zařízení péče o předškolní děti na dětskou skupinu dle zákona č. 247/2014 Sb. a její provoz,
  • provoz stávajících zařízení péče o děti v dětské skupině.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 095 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 5 775 840 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 50 %.
  • Rozpočet hl. m. Prahy - 5 – 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat je 24 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 10. 2023.
 • Programová oblast a území dopadu je Hlavní město Praha.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>