Přeskočit na obsah

OP PPR Záchytná parkoviště systému P+R

Finanční podpora na realizaci záchytných parkovišť systému P+R (park & ride) u stanic a zastávek drážní dopravy, případně včetně doplňkových služeb úschovy jízdních kol B+R (bike & ride). Jedná se o parkoviště na území hl. m. Prahy, hlídaná nebo nehlídaná s bezobslužným provozem.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 6. 5. 2016 do 28. 4. 2017 do 16.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Hlavní město Praha;
 • Městské části hl. m. Prahy;
 • Technická správa komunikací hl. m. Prahy;
 • Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.;
 • Správa železniční dopravní cesty.

Typy podporovaných projektů:

 • Realizace záchytných parkovišť systému P+R — může jít nejen o parkoviště úrovňové, ale i v nadzemním, případně v podzemním objektu.
 • Doplňkově mohou být v rámci nového záchytného parkoviště zřízena jako součást systému P+R parkovací místa s možností dobíjení elektromobilů; nový (případně upravený) příjezd nebo bezbariérový pěší přístup a také příslušnému účelu odpovídající rozsah osvětlení a značení.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem pro tuto výzvu činí 300 000 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 130 000 000 Kč.
 • Financování formou ex-post.

Specifika a omezení:

 • Realizovaná parkoviště P+R musí být v souladu s aktuální celoměstskou koncepcí nových lokalit P+R.
 • Minimální počet vytvořených parkovacích míst v novém parkovišti P+R je 30 a minimální počet vozidel parkujících na novém parkovišti P+R za rok je 8 000.
 • V případě dobíjecích míst pro elektromobily musí být zajištěna jejich technologická neutralita (tj. elektrické připojení musí být použitelné pro běžný unifikovaný typ elektrických zástrček).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7708”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru