Přeskočit na obsah

OP Rybářství — 1.6.1 Vysazování úhoře říčního

10. výzva podporuje vysazování úhoře říčního (Anguilla anguilla) do vybraných rybářských revírů v povodí řeky Labe a řeky Odry. Vysazování je realizováno ve formě monté nebo rozkrmeného mladého úhoře (rozkrmeného monté) o délce menší než 20 cm.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 24. 10. 2023 do 13. 11. 2023.

Příjemci podpory:

 • Podpora je určena pro podniky akvakultury , rybářským svazům a rybářským spolkům, které jsou uživateli rybářských revírů. Podpora může být dále poskytnuta rybářským svazům, rybářským spolkům a podnikům akvakultury, které mají smluvní vztah s rybářskými svazy a rybářskými spolky, které jsou uživateli rybářských revírů.

Typy podporovaných aktivit:

 • SC 1.6 – Přispívání k ochraně a obnově vodní biologické rozmanitosti a ekosystémů.
 • Aktivita 1.6.1 Vysazování úhoře říčního podporuje vysazování úhoře říčního (Anguilla anguilla) do vybraných rybářských revírů v povodí řeky Labe a řeky Odry.
 • Vysazování je realizováno ve formě monté nebo rozkrmeného mladého úhoře (rozkrmeného monté) o délce menší než 20 cm.

Forma a výše podpory:

 • 100 % způsobilých výdajů, způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí minimálně 25 000 Kč na každý jednotlivý projekt,
 • způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí maximálně 10 000 000 Kč na každý jednotlivý projekt.
 • Podílové financování:
  • příspěvek EU činí 70 % veřejných zdrojů,
  • příspěvek ČR činí 30 % veřejných zdrojů.

Specifika a omezení:

 • Způsobilé výdaje je možné realizovat do 24 měsíců od data podpisu Rozhodnutí poskytovatelem podpory, K. Tato lhůta, počítaná od data podpisu Rozhodnutí poskytovatelem podpory, bude v závěru OP Rybářství zkrácena nejpozději do 30. 6. 2029; K.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru