Přeskočit na obsah

OP Rybářství — 2.1.1. Inovace

Aktivita je zaměřena na rozvoj technických, vědeckých nebo organizačních znalostí a inovace zaměřené na zkoumání technické nebo ekonomické proveditelnosti inovativních produktů nebo procesů, včetně technologií, výrobků či metod v oblasti akvakultury.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány od 23. 04. 2024 do 13. 05. 2024. 

Příjemce podpory:

 • Podpora je určena podnikům akvakultury spolupracujícím s partnerem projektu, nebo veřejnoprávním subjektům (veřejným vysokým školám a výzkumným organizacím) spolupracujícím s partnerem projektu.

Typy podporovaných projektů:

 • Aktivita je zaměřena na rozvoj technických, vědeckých nebo organizačních znalostí a inovace zaměřené na zkoumání technické nebo ekonomické proveditelnosti inovativních produktů nebo procesů, včetně technologií, výrobků či metod v oblasti akvakultury. Jedná se o inovace, které zejména: 
  • snižují dopad na životní prostředí (např. zelené investice, užití zlepšených udržitelných obalů nebo snížení používání plastů včetně jejich recyklace, užití alternativních krmiv – pěstování řas),
  • povedou k digitální transformaci podniku na úrovni produkce nebo procesů, — umožní budovat odolnost vůči klimatickým změnám, a to prostřednictvím zavádění inovací v oblasti energeticky účinných technologií chovu s nízkým dopadem na životní prostředí, které umožní reagovat na nedostatek vody nebo např. inovace zaměřené na optimalizaci využívání vody v podnicích akvakultury nebo ve zpracovnách ryb,
  • podporují udržitelné využívání zdrojů v akvakultuře,
  • podporují ekologickou akvakulturu,
  • umožní využívat environmentálně šetrné investice nebo alternativní zdroje energie,
  • zlepšují životní podmínky zvířat,
  • vyvíjí a uvádí nové akvakulturní druhy s dobrým tržním potenciálem na trh, nové nebo podstatně zdokonalené produkty a postupy.
  • Součástí podporovaných aktivit je realizace vědecké spolupráce a sdílení poznatků včetně příkladů dobré praxe a zveřejňování výsledků.

Forma a výše podpory:

 • Výše podpory:
  • 75 % způsobilých výdajů, pokud je žadatelem podnik akvakultury, zpracovatel ryb, rybářský svaz, pobočný spolek rybářských svazů,
  • 95 % způsobilých výdajů, pokud je žadatelem veřejnoprávní subjekt (veřejná vysoká škola nebo výzkumná organizace);
  • způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí minimálně 70 000 Kč na každý jednotlivý projekt;
  • způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí maximálně 20 000 000 Kč na každý jednotlivý projekt.

Specifika a omezení:

 • Přípustné místo realizace: Celé území ČR.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: do 36. měsíců od vydání Právního aktu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru