Přeskočit na obsah

OP Rybářství — 2.1.2 Investice do akvakultury

Dotace na zvyšování konkurenceschopnosti a odolnosti podniků akvakultury s cílem zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské, sociální struktury a životního prostředí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 25. 10. 2022 od 9 hod. do 28. 11. 2022 ve 13 hod.

Příjemci podpory:

 • Podpora je určena pro podniky akvakultury. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Podpora může být rovněž poskytnuta rybářským svazům a rybářským spolkům.
 • Podpora je také určena pro nově začínající chovatele , kteří zřizují poprvé podniky akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Nově začínajícím chovatelem je každý podnik, který nezahájil činnost dříve, než před 5 lety k datu podání Žádosti o podporu. 

Typy podporovaných aktivit:

 • Investice do akvakultury je zaměřena na zvyšování konkurenceschopnosti a odolnosti podniků akvakultury s cílem zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské, sociální struktury a životního prostředí.
 • Podpora udržitelné akvakultury, zejména posílení konkurenceschopnosti produkce akvakultury a zajištění dlouhodobé udržitelnosti těchto činností.

Forma a výše podpory:

 • Druh podpory: přímá nenávratná podpora.
 • Způsob financování: podílové financování — příspěvek EU činí 70 % veřejných zdrojů, příspěvek ČR činí 30 % veřejných zdrojů.
 • Výše podpory:
  • 50 % způsobilých výdajů,
  • způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí minimálně 70 000 Kč na každý jednotlivý projekt,
  • způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí maximálně 30 000 000 Kč na každý jednotlivý projekt.

Specifika a omezení:

 • Podpora není určena pro obce, svazky obcí, kraje a ostatní veřejnoprávní subjekty.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru