Přeskočit na obsah

OP Rybářství — 2.1.3 Investice do intenzivních akvakulturních systémů

Dotace na podporu investic do recirkulačních zařízení (včetně líhní) a polo/průtočných systémů s dočišťováním. Investice budou směřovány do modernizace stávajících či nových zařízení pro produkci ryb šetrných k životnímu prostředí a podporujících snižování negativních vlivů na životní prostředí a zvyšování účinnosti využívání zdrojů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 24. 10. 2023 do 13. 11. 2023.

Příjemci podpory:

 • Podpora je určena pro podniky akvakultury. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.

Typy podporovaných aktivit:

 • SC 2.1 – Podpora udržitelné akvakultury, zejména posílení konkurenceschopnosti produkce akvakultury a zajištění dlouhodobé udržitelnosti těchto činností.
 • Investice do intenzivních akvakulturních systémů je zaměřena na podporu investic do recirkulačních zařízení (včetně líhní) a polo/průtočných systémů s dočišťováním. Investice budou směřovány do modernizace stávajících či nových zařízení pro produkci ryb šetrných k životnímu prostředí a podporujících snižování negativních vlivů na životní prostředí a zvyšování účinnosti využívání zdrojů.

Forma a výše podpory:

 • Způsobilé výdaje, na které může být podpora poskytnuta, činí minimálně 70 000 Kč na každý jednotlivý projekt,
 • způsobilé výdaje, na které může být podpora poskytnuta, činí maximálně 40 000 000 Kč na každý jednotlivý projekt.
 • 50 % způsobilých výdajů.
 • Podílové financování:
  • příspěvek EU činí 70 % veřejných zdrojů,
  • příspěvek ČR činí 30 % veřejných zdrojů.

Specifika a omezení:

 • Podpora není určena pro obce, svazky obcí a kraje a ostatní veřejnoprávní subjekty.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru