Přeskočit na obsah

OP Rybářství 2.1. Inovace

Opatření je zaměřeno na produktové a procesní inovace vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti rybářských subjektů prostřednictvím aplikace nových metod chovu a nakládání s rybami, zavádění nových nebo podstatně zlepšených produktů, nových akvakulturních druhů s dobrým tržním potenciálem, nových nebo zdokonalených řídicích a organizačních systémů, které budou pro příjemce podpory nové nebo významně zlepšené.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány od 6. 4. 2021 od 9 hod. do 27. 4. 2021 v 18 hodin.

Příjemce podpory:

 • Podpora je určena podnikům akvakultury spolupracujícím s partnerem projektu, nebo veřejnoprávním subjektům (veřejným vysokým školám a výzkumným organizacím) spolupracujícím s partnerem projektu.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření 2.1. Inovace je zaměřeno na produktové a procesní inovace vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti rybářských subjektů prostřednictvím aplikace nových metod chovu a nakládání s rybami, zavádění nových nebo podstatně zlepšených produktů, nových akvakulturních druhů s dobrým tržním potenciálem, nových nebo zdokonalených řídicích a organizačních systémů, které budou pro příjemce podpory nové nebo významně zlepšené.

Forma a výše podpory:

 • Výše podpory:
  • 50 % způsobilých výdajů pro mikropodniky, malé a střední podniky pokud je žadatelem podnik akvakultury;
  • 30 % způsobilých výdajů pro velké podniky pokud je žadatelem podnik akvakultury;
  • 95 % způsobilých výdajů, pokud je žadatelem veřejnoprávní subjekt (veřejná vysoká škola nebo výzkumná organizace);
  • způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí minimálně 50 000 Kč na každý jednotlivý projekt;
  • způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí maximálně 5 000 000 Kč na každý jednotlivý projekt.

Specifika a omezení:

 • Žadatel je povinen naplánovat realizaci projektu tak, aby Žádost o platbu byla předložena, nejpozději do 24 měsíců od data podpisu Rozhodnutí, na konci programového období nejpozději do 31. 7. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru