Přeskočit na obsah

OP Rybářství — 2.2.1 Propagační kampaně

Dotace na přípravu strategie a realizaci regionálních nebo celostátních komunikačních a propagačních kampaní o produktech akvakultury a jiných komunikačních kampaní, zlepšujících povědomí veřejnosti o odvětví rybolovu a akvakultury. Dále pořádání konferencí a seminářů, pořádání a účast na veletrzích, výstavách a vydávání odborných publikací.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 24. 10. 2023 do 13. 11. 2023.

Příjemci podpory:

 • Podpora je určena pro tyto subjekty: 
  • Podniky akvakultury. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.
  • Vzdělávací subjekty a školní podniky v odvětví rybářství.
  • Výzkumné ústavy se zaměřením na rybářství.
  • Rybářské sdružení ČR.
  • Hlavní spolek rybářského svazu a pobočné spolky rybářských svazů.

Typy podporovaných projektů:

 • Propagační kampaně je zaměřena na podporu aktivit související s propagací udržitelné akvakultury a zejména informovaností spotřebitelů o přínosech konzumace rybího masa a výrobků z ryb. Podpora je poskytnuta také na pořádání a účast na veletrzích a výstavách, vydávání publikací, pořádání seminářů a konferencí.
 • Cíle aktivity:
  • Široká informovanost spotřebitele v návaznosti na požadavky zdravé výživy a zdravého životního stylu ve vztahu k produktům akvakultury. Pořádání konferencí a seminářů, vydávání odborných publikací.
  • Zvyšování informovanosti spotřebitelů v rámci regionálních, nebo celostátních komunikačních a propagačních kampaní.
  • Propagace produktů a prezentace produktů a odvětví akvakultury na veletrzích a výstavách.

Forma a výše podpory:

 • Výše podpory:
  • 95 % způsobilých výdajů v případě veřejných vysokých škol a výzkumných organizací,
  • 90 % způsobilých výdajů v případě škol a školských zařízení,
  • 50 % způsobilých výdajů v případě podniků akvakultury, školních podniků, spolků a sdružení a ostatních žadatelů,
 • Způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí minimálně 30 000 Kč na každý jednotlivý projekt,
 • Způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí maximálně 10 000 000 Kč na každý jednotlivý projekt.

Specifika a omezení:

 • Žádost o podporu se zasílá samostatně za každou aktivitu. Počet předložených Žádostí o podporu není omezen (není-li ve Specifické části Pravidel uvedeno jinak); C.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru