Přeskočit na obsah

 OP Rybářství — 2.2.2 Zpracování produktů

Dotace na podporu udržitelných akvakulturních činností, zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh, čímž se přispívá k potravinovému zabezpečení v Unii. Podporu lze poskytnout na investice do zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 23. 04. 2024 do 13. 05. 2024. 

Příjemci podpory:

 • Mikropodniky, malé a střední podniky, které jsou podniky akvakultury nebo zpracovateli ryb. 
 • Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury nebo ze zpracování ryb provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.

Typy podporovaných aktivit:

 • Priorita 2 — Podpora udržitelných akvakulturních činností, zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh, čímž se přispívá k potravinovému zabezpečení v Unii.
 • SC 2.2 — Podpora uvádění na trh, kvality a přidané hodnoty produktů rybolovu a akvakultury, jakož i zpracování těchto produktů.
 • Výčet podporovaných aktivit:
  • investice do výstavby a modernizace zpracovny ryb a skladu,
  • pořízení zařízení pro zpracování ryb nebo jejich jednotlivých částí,
  • pořízení nákladních automobilů s chladícími a mrazícími boxy,
  • investice do obnovitelných zdrojů energie.

Forma a výše podpory:

 • Způsob financování: podílové financování — příspěvek EU činí 70 % veřejných zdrojů, příspěvek ČR činí 30 % veřejných zdrojů.
 • Výše podpory:
  • 50 % způsobilých výdajů,
  • způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí minimálně 70 000 Kč na každý jednotlivý projekt,
  • způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí maximálně 40 000 000 Kč na každý jednotlivý projekt.

Specifika a omezení:

 • Přípustné místo realizace: Celé území ČR.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2027.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru