Přeskočit na obsah

 OP Rybářství — 2.2.2 Zpracování produktů

Dotace na podporu zelené a digitální transformace a posílení konkurenceschopnosti a odolnosti zpracovatelských podniků, které zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu a akvakultury na trh. Podporu lze poskytnout na investice do zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 24. 10. 2023 do 13. 11. 2023.

Příjemci podpory:

 • Mikropodniky, malé a střední podniky, které jsou podniky akvakultury nebo zpracovateli ryb. 
 • Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury nebo ze zpracování ryb provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivita 2.2.2. Zpracování produktů je zaměřená na podporu zelené a digitální transformace a posílení konkurenceschopnosti a odolnosti zpracovatelských podniků, které zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu a akvakultury na trh. Podporu lze poskytnout na investice do zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh:
  • činnosti zaměřené na zvýšení podílu i sortimentu zpracovaných ryb s vyšší přidanou hodnotou (včetně produktů ekologické akvakultury),
  • investice do výstavby, modernizace, technologického rozvoje a inovací zpracovatelských kapacit,
  • investice do výstavby, modernizace, technologického rozvoje a inovací kapacit pro uvádění na trh,
  • environmentálně šetrné (zelené) investice a investice do digitalizace zpracovatelských činností.

Forma a výše podpory:

 • Druh podpory: přímá nenávratná podpora.
 • Způsob financování: podílové financování — příspěvek EU činí 70 % veřejných zdrojů, příspěvek ČR činí 30 % veřejných zdrojů.
 • Výše podpory:
  • 50 % způsobilých výdajů,
  • způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí minimálně 70 000 Kč na každý jednotlivý projekt,
  • způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí maximálně 40 000 000 Kč na každý jednotlivý projekt.

Specifika a omezení:

 • Doba udržitelnosti je 5 let od nabytí centrálního stavu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru