Přeskočit na obsah

OP Rybářství 2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr b) Diverzifikace akvakultury

Dotace je zaměřena na podporu diverzifikace činností podniků akvakultury prostřednictvím rozvoje doplňkových aktivit s cílem dosažení výrazného posílení ekonomického potenciál.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 7. 4. 2020 od 9:00 hod. do 28. 4. 2020 v 18:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Podpora je určena pro mikropodniky, malé a střední podniky, které jsou podniky akvakultury s produkcí ryb vyšší než 2 tuny za rok a převažujícími příjmy/výnosy z akvakultury z celkových příjmů/výnosů podniku.
 • Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy/výnosy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.

Typy podporovaných projektů:

 • Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých a středních podniků.

Forma a výše podpory:

 • Výše podpory činí 50 % způsobilých výdajů.
 • Pro investice do ubytování podpora nesmí překročit limit na jeden podnik 200 tisíc EUR za tři po sobě jdoucí účetní období (aktuální a dvě předchozí účetní období). Jedním podnikem se rozumí žadatel/příjemce a podniky s ním propojené dle čl. 2 odst. 2 nařízení Komise (EU) č. 1407/201312 .
 • Způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí minimálně 50 000 Kč na každý jednotlivý projekt.
 • Způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí maximálně 4 999 999 Kč na každý jednotlivý projekt.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu je na území České republiky.
 • Způsobilými výdaji v rámci této výzvy není např. pořízení použitého movitého majetku a vybavení, nákup automobilů, motocyklů nebo traktorů, nákup pozemků, bytová výstavba, nákup výrobních práv, doprava, manipulace, leasing atd.
 • Způsobilé výdaje je možné realizovat po dobu 24 měsíců od data podpisu Rozhodnutí poskytovatelem podpory.Tato lhůta, počítaná od data podpisu Rozhodnutí poskytovatelem podpory, bude v závěru OP Rybářství zkrácena nejpozději do 30. 6. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7711”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru