Přeskočit na obsah

OP Rybářství 2.2. záměr a) Produktivní investice do akvakultury

Finanční podpora je určena na podporu investic přispívajících ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků akvakultury s cílem zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské a sociální struktury a životního prostředí, výstavbu rybníků, úsporu spotřeby energie v akvakultuře, ekologicky šetrnější akvakulturu a účinnější využívání zdrojů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta na podání žádosti o platbu je nejpozději do 31. 10. 2023.

Příjemci podpory:

 • Podpora je určena pro mikropodniky, malé, střední a velké podniky, které jsou podniky akvakultury. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Podpora může být rovněž poskytnuta rybářským svazům a rybářským spolkům.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření 2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr a) Investice do akvakultury je zaměřeno na podporu investic přispívajících ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků akvakultury s cílem zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské a sociální struktury a životního prostředí, výstavbu rybníků, úsporu spotřeby energie v akvakultuře, ekologicky šetrnější akvakulturu a účinnější využívání zdrojů.
 • Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých a středních podniků.

Forma a výše podpory:

 • Příspěvek EU činí 75 % veřejných zdrojů.
 • Příspěvek ČR činí 25 % veřejných zdrojů.
 • Výše podpory:
  • 50 % způsobilých výdajů pro mikropodniky, malé a střední podniky,
  • 30 % způsobilých výdajů pro velké podniky,
  • způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí minimálně 50 000 Kč na každý jednotlivý projekt,
  • způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí maximálně 20 000 000 Kč na každý jednotlivý projekt.

Specifika a omezení:

 • Podpora není určena pro obce, svazky obcí a kraje.
 • Způsobilé výdaje je možné realizovat do 30. 9. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru