Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

OP Rybářství 2.2. záměr a) Produktivní investice do akvakultury

shutterstock_155419280.jpg
Share Button

Finanční podpora je určena na podporu investic přispívajících ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků akvakultury s cílem zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské a sociální struktury a životního prostředí, výstavbu rybníků, úsporu spotřeby energie v akvakultuře, ekologicky šetrnější akvakulturu a účinnější využívání zdrojů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat v termínu od 6. 4. 2021 od 9 hod. do 27. 4. 2021 v 18 hodin.

Příjemci podpory:

 • Podpora je určena pro mikropodniky, malé, střední a velké podniky, které jsou podniky akvakultury. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Podpora může být rovněž poskytnuta rybářským svazům a rybářským spolkům.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje:
 • Opatření 2.1. Inovace.
 • Opatření 2.2. Produktivní investice do akvakultury Záměr:
  • a) Investice do akvakultury Záměr.
   • Investice do akvakultury je zaměřeno na podporu investic přispívajících ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků akvakultury s cílem zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské a sociální struktury a životního prostředí, výstavbu rybníků, úsporu spotřeby energie v akvakultuře, ekologicky šetrnější akvakulturu a účinnější využívání zdrojů.
  • b) Diverzifikace akvakultury.
 • Opatření 2.3. Podpora nových chovatelů.
 • Opatření 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním.
 • Opatření 2.5. Akvakultura poskytující environmentální služby.
 • Priorita Unie 5 Podpora uvádění na trh a zpracování.
 • Opatření 5.2. Uvádění produktů na trh Záměr:
  • b) Propagační kampaně (kolové výzvy).
 • Opatření 5.3. Investice do zpracování produktů.

Forma a výše podpory:

 • Příspěvek EU činí 75 % veřejných zdrojů.
 • Příspěvek ČR činí 25 % veřejných zdrojů.
 • Výše podpory:
  • 50 % způsobilých výdajů pro mikropodniky, malé a střední podniky,
  • 30 % způsobilých výdajů pro velké podniky,
  • způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí minimálně 50 000 Kč na každý jednotlivý projekt,
  • způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí maximálně 20 000 000 Kč na každý jednotlivý projekt.

Specifika a omezení:

 • Podpora není určena pro obce, svazky obcí a kraje.
 • Způsobilé výdaje je možné realizovat do 24 měsíců od data podpisu Rozhodnutí poskytovatelem podpory. Tato lhůta, počítaná od data podpisu Rozhodnutí poskytovatelem podpory, bude v závěru OP Rybářství zkrácena nejpozději do 30. 6. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>