Přeskočit na obsah

OP Rybářství 2.3. Podpora nových chovatelů

Dotace je určena pro nově začínající chovatele, kteří zřizují poprvé mikropodniky nebo malé podniky akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko a mají odpovídající odborné schopnosti a způsobilost.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 2. 4. 2019 od 9 hod. do 3. 4. 2019 v 18 hodin.

Příjemci podpory:

 • Podpora je určena pro nově začínající chovatele.
 • Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě (v případě, že bude žadatelem/příjemcem právnická osoba, musí být vlastněna ze 100 % fyzickou osobou nebo osobami).

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace je určena na zřizování podniků akvakultury nově začínajícími chovateli a na zajištění jejich počáteční konkurenceschopnosti.

Forma a výče podpory:

 • 50 % způsobilých výdajů.
 • Způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí minimálně 50 000 Kč na každý jednotlivý projekt.
 • Způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí maximálně 16 000 000 Kč na každý jednotlivý projekt.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí být nově začínajícím chovatelem, tzn., že nezahájil činnost dříve, než před 5 lety k datu podání Žádosti o podporu a současně musí splňovat tyto kvalifikační požadavky – vzdělání: absolvent školy s maturitou, vyšší školy nebo vysoké školy se zaměřením na akvakulturu, nebo alespoň 5 let praxe v oboru.
 • Žádost o podporu se podává elektronicky prostřednictvím portálu Farmáře bez nutnosti osobní účasti žadatele na RO SZIF.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7711”]

2 komentáře na “OP Rybářství 2.3. Podpora nových chovatelů”

 1. Dobrý den mám dotaz zda na dotaci OP Rybářství 2.3. Podpora nových chovatelů je možné založit s.r.o. 100% vlastněné fyzickou osobou a mít jednatele či jinak postaveného garanta se vzděláním v oboru rybářství.Popřípadě jak lze získat dotaci jako osoba ‚která nemá vzdělání v oboru ani praxi ‚ale má zaměstnance z oboru?

  1. Dobrý den,

   definice oprávněného žadatele jasně stanovuje, že podpora je určena pro nově začínající chovatele, kteří zřizují poprvé mikropodniky nebo malé podniky akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko a mají odpovídající odborné schopnosti a způsobilost. Žadatel musí být nově začínajícím chovatelem, tzn., že nezahájil činnost dříve, než před 5 lety k datu podání Žádosti o podporu a současně musí splňovat tyto kvalifikační požadavky – vzdělání: absolvent školy s maturitou, vyšší školy nebo vysoké školy se zaměřením na akvakulturu, nebo alespoň 5 let praxe v oboru (doložené potvrzením zaměstnavatele nebo bude započteno podnikání v oboru na vlastní jméno a odpovědnost). Není tedy možné mít tam jen zaměstnance s požadovaným vzděláním, ale sám žadatel ho musí mít.

   S pozdravem, LT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru