Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

OP Rybářství 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním

shutterstock_156378335.jpg
Share Button

Podpora je zaměřena na investice do recirkulačních zařízení (včetně líhní) a průtočných systémů s dočišťováním k produkci kvalitních ryb s cílem nárůstu produkce z těchto zařízení.

Příjem žádostí:

  • Žádosti budou přijímány od 7. 4. 2020 od 9:00 hod. do 28. 4. 2020 v 18:00 hod.

Příjemce podpory:

  • Podpora je určena pro mikropodniky, malé, střední a velké podniky, které jsou podniky akvakultury.
  • Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.

Typy podporovaných projektů:

  • Opatření 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním je zaměřeno na podporu investic do recirkulačních zařízení (včetně líhní) a průtočných systémů s dočišťováním. Investice budou směřovány do modernizace stávajících či nových zařízení pro produkci ryb šetrných k životnímu prostředí a podporujících snižování negativních vlivů na životní prostředí a zvyšování účinnosti využívání zdrojů.

Forma a výše podpory:

  • 50 % způsobilých výdajů pro mikropodniky, malé a střední podniky.
  • 30 % způsobilých výdajů pro velké podniky.
  • Způsobilé výdaje, na které může být podpora poskytnuta, činí minimálně 50 000 Kč na každý jednotlivý projekt.
  • Způsobilé výdaje, na které může být podpora poskytnuta, činí maximálně 16 000 000 Kč na každý jednotlivý projekt.

Specifika a omezení:

  • Podpora není určena pro obce, svazky obcí a kraje.
  • Území: NUTS 2

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>