Přeskočit na obsah

OP Rybářství 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním

Opatření je zaměřeno na podporu investic do recirkulačních zařízení (včetně líhní) a průtočných systémů s dočišťováním. Investice budou směřovány do modernizace stávajících či nových zařízení pro produkci ryb šetrných k životnímu prostředí a podporujících snižování negativních vlivů na životní prostředí a zvyšování účinnosti využívání zdrojů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány od 6. 4. 2021 od 9 hod. do 27. 4. 2021 v 18 hodin.

Příjemce podpory:

 • Podpora je určena pro mikropodniky, malé, střední a velké podniky, které jsou podniky akvakultury.
 • Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním je zaměřeno na podporu investic do recirkulačních zařízení (včetně líhní) a průtočných systémů s dočišťováním. Investice budou směřovány do modernizace stávajících či nových zařízení pro produkci ryb šetrných k životnímu prostředí a podporujících snižování negativních vlivů na životní prostředí a zvyšování účinnosti využívání zdrojů.

Forma a výše podpory:

 • 50 % způsobilých výdajů pro mikropodniky, malé a střední podniky.
 • 30 % způsobilých výdajů pro velké podniky.
 • Způsobilé výdaje, na které může být podpora poskytnuta, činí minimálně 50 000 Kč na každý jednotlivý projekt.
 • Způsobilé výdaje, na které může být podpora poskytnuta, činí maximálně 16 000 000 Kč na každý jednotlivý projekt.

Specifika a omezení:

 • Podpora není určena pro obce, svazky obcí a kraje.
 • Území: NUTS 2
 • Způsobilé výdaje je možné realizovat do 24 měsíců od data podpisu Rozhodnutí poskytovatelem podpory. Tato lhůta, počítaná od data podpisu Rozhodnutí poskytovatelem podpory, bude v závěru OP Rybářství 2014 – 2020 zkrácena nejpozději do 30. 6. 2023; C.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru